12 Ocak 2007

Kayıp idik bulunduk.

Değil mi ki kayıp bile olsa bu sanal alemlerin en ortasında, bulunur bir şekilde, aranan da, arayanda. Uçup gitmişse dahi aklımızdan, sızlanmak neye yarar ardından, düşeriz yollara, dağlara, yarlara, uçurumlara inat, elbet görünür belki bir kanat veya bir haykırış tınısında.
Çok da zor olmadı, kayıp köşemi yeniden keşfetmem.
Evet, buradaydım,
Buldum,
Buradayım demem.
Velhasıl-ı kelâm,
Becerebilirsem bu sefer sık yazacağım, yazacak şeylerim olsa da, olmasa da.